Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per periode.
Tabel 1 bevat een uitsplitsing naar provincie.


Tabel 2 bevat een uitsplitsing naar leeftijd en geslacht.


Tabel 3 bevat een uitsplitsing naar GGD-regio.


Tabel 4 bevat een uitsplitsing naar Wlz-zorggebruikers en de rest van Nederland.

Downloads