Het CBS heeft op basis van de enquête Sociale Samenhang en Welzijn voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in een aantal aspecten van de sociale samenhang en het welzijn van de Nederlandse bevolking. Dit in verband met de mogelijke impact van de coronacrisis.
Kwartaalcijfers over tevredenheid en ontevredenheid met het leven, tevredenheid met de financiële situatie, zorgen om verlies van werk, vertrouwen in de Tweede kamer en in anderen, vrijwilligerswerk, informele hulp, en het hebben van weinig sociale contacten. Het onderzoek is bekostigd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Downloads