First Class Fitness heeft een splinternieuwe gym aan de Schieweg te Delft. Nu ook voor groepslessen. Claim de gratis proefles.

+31 (0)6 45 40 24 70

Schieweg 1A, 2627 AN Delft

FOLLOW US ON INSTAGRAM
Top

Uitgelicht

boeren-en-buren-in-gesprek-over-metingen-luchtkwaliteit

Boeren en Buren in gesprek over metingen luchtkwaliteit

Veehouders en omwonenden spraken op 7 juli over de resultaten van de metingen van luchtkwaliteit en meldingen van geur die zij zelf deden in het project Boeren en Buren. De metingen en het gesprek erover leidden tot nieuwe inzichten. Het werd duidelijk dat “meten is weten” niet altijd op gaat. Deelnemers vonden “meten is iets meer weten” toepasselijker. Zij kwamen onder begeleiding van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in kleine groepen bijeen. De bijeenkomst was bedoeld om samen meer grip te krijgen op de meetresultaten en verwachtingen en opgedane inzichten naar elkaar uit te spreken. Door de coronamaatregelen kon...

rivm-opent-register-voor-gecombineerde-leefstijlinterventies

RIVM opent register voor gecombineerde leefstijlinterventies

Zorgverleners kunnen vanaf 12 augustus in een speciaal register gegevens vastleggen over de toepassing van gecombineerde leefstijlinterventies. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzamelt deze gegevens voor onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van deze interventies. Dit maakt het mogelijk de interventies voor toekomstige deelnemers te verbeteren. Volwassenen met overgewicht kunnen met de gecombineerde leefstijlinterventie...

nederlanders-geven-aan-minder-te-bewegen,-maar-voldoen-nog-steeds-aan-beweegrichtlijnen

Nederlanders geven aan minder te bewegen, maar voldoen nog steeds aan beweegrichtlijnen

30 tot 50 procent van de Nederlandse bevolking zegt tijdens de coronapandemie minder te zijn gaan bewegen. 15 procent is naar eigen zeggen meer gaan bewegen. Tegelijkertijd blijkt uit interviews en vragenlijsten dat in 2020 meer Nederlanders aan de beweegrichtlijnen voldeden  (53 procent) dan in 2019 (49 procent). Dit blijkt uit onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. ...

meer-aandacht-nodig-voor-veilig-recyclen-van-afvalmateriaal

Meer aandacht nodig voor veilig recyclen van afvalmateriaal

Volgens het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu moet er meer (internationale) aandacht en bewustwording zijn voor het veilig recyclen van afval. Hergebruik van materialen draagt bij aan een circulaire economie, hierbij moet voldoende oog zijn voor de volksgezondheid. Het gaat vooral om afval waar veel zorgwekkende stoffen in zitten. Het RIVM heeft zeven soorten afval geselecteerd waarbij een betere recycling direct kan leiden tot meer en veiliger hergebruik van materialen. Daarbij zijn innovatieve recyclingtechnieken (en de ontwikkeling daarvan) heel belangrijk. Met deze technieken worden zorgwekkende stoffen beter en sneller verwijderd uit het afval. ...

vanuit-de-wetenschap-is-geen-grens-aan-te-wijzen-voor-berekening-stikstofdepositie

Vanuit de wetenschap is geen grens aan te wijzen voor berekening stikstofdepositie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNVMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gevraagd of er op wetenschappelijke gronden een maximale afstand bepaald kan worden voor het berekenen van de stikstofdepositie (neerslag) van een project. Dit wordt een afstandsgrens genoemd en is relevant voor het verlenen van vergunningen. Het RIVM ziet geen wetenschappelijke argumenten voor een afstandsgrens voor stikstofdepositie. Daarom adviseert het RIVM om hierover een beleidsmatige keuze te maken. De overheid bepaalt dan wanneer zij stopt met het berekenen van de stikstofdepositie. Beleidsmakers kunnen de inzichten uit het RIVM-onderzoek over de modellen...

vanaf-1-september-kunnen-zwangeren-kiezen-voor-de-13-wekenecho

Vanaf 1 september kunnen zwangeren kiezen voor de 13 wekenecho

Vanaf 1 september 2021 krijgen zwangeren een echo aangeboden rond de 13e week van de zwangerschap. Dit aanbod komt naast de al bestaande 20 wekenecho om lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind op te sporen. Sommige, vaak ernstige lichamelijke afwijkingen, zijn al rond 13 weken zwangerschap te zien. De 13 wekenecho is onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie.  ...

wat-is-belangrijk-bij-het-maken-van-beslissingen-rondom-het-stopzetten-van-de-vergoeding-van-zorg?

Wat is belangrijk bij het maken van beslissingen rondom het stopzetten van de vergoeding van zorg?

Iedere keer als beleidsmakers voorstellen om een behandeling uit de basiszorgverzekering te halen, ontstaat er veel commotie in de samenleving. Beleidsmakers vinden het daarom lastig om de vergoeding van behandelingen stop te zetten, zelfs als duidelijk is dat behandelingen weinig gezondheidswinst opleveren. Dit complexe probleem is het onderwerp van het proefschrift van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-promovendus Adriënne Rotteveel. Zij promoveert op 8 juli op dit onderwerp aan de Universiteit van Utrecht.   ...

landelijke-kaders-voor-meten-vliegtuiggeluid

Landelijke kaders voor meten vliegtuiggeluid

Omwonenden van luchthavens willen betrouwbare informatie over geluid door vliegtuigen ontvangen. Op dit moment verschilt het per regio hoe vliegtuiggeluid wordt gemeten en hoe omwonenden hierover geïnformeerd worden. Op verzoek van het ministerie van I&WMinisterie van Infrastructuur & Waterstaat hebben het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het NLRNationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum) en het KNMIKoninklijk Meteorologisch Instituut hiervoor een ‘nationale meetstrategie voor vliegtuiggeluid’ ontwikkeld. ...

25-gemeenten-delen-hun-ervaringen-met-de-aanpak-kind-naar-gezonder-gewicht

25 gemeenten delen hun ervaringen met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht

Het opbouwen van een netwerk rondom de centrale zorgverlener en een duidelijke rolverdeling binnen dat netwerk zijn belangrijk voor de totstandkoming van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Dit zijn enkele resultaten uit de procesevaluatie die het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uitvoerde onder 25 van de 30  gemeenten die eind 2020 werkten met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Uit de evaluatie bleek ook dat het aansluiten bij bestaande samenwerkingsverbanden en initiatieven tussen het zorg en sociaal domein helpt bij de implementatie van de aanpak. ...