First Class Fitness heeft een splinternieuwe gym aan de Schieweg te Delft. Nu ook voor groepslessen. Claim de gratis proefles.

+31 (0)6 45 40 24 70

Schieweg 1A, 2627 AN Delft

VOLG ONS OP INSTAGRAM
Top
analyses-bewegingsvariabelen-gezondheidsenquete-2020

11-8-2021 15:45 Aanvullende analyses omtrent de 2020-Gezondheidsenquêtevariabelen over het voldoen aan de beweegnorm en wekelijks sporten. Bij de publicatie van de jaarcijfers van de Gezondheidsenquête over 2020 met betrekking tot bewegen en sporten zijn vragen gerezen omtrent het effect van corona(maatregelen) op de betrouwbaarheid van...

vlees-geen-dagelijkse-kost-voor-8-op-de-10-nederlanders

9-6-2021 00:00 © Hollandse Hoogte / Michiel Wijnbergh Fotografie In 2020 gaf 45 procent van de 18-plussers aan maximaal vier dagen in de week vlees te eten (ook wel flexitariërs genoemd), 5 procent zei nooit vlees te eten. 30 procent at vijf of zes dagen...

21-5-2021 00:00 Het CBS heeft op basis van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, van CBS, RIVM en Trimbos-instituut, voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in de (ervaren) gezondheid, het zorggebruik en de leefstijl van de Nederlandse bevolking. Dit in verband met de mogelijke impact...

indeling-van-dbc-diagnosen-in-de-msz,-2013-2019

7-5-2021 12:15 Onderliggende DBC-diagnosen van de diagnose-indelingen in StatLinetabellen m.b.t. Medisch Specialistische Zorg (DBC MSZ) In deze tabel zijn alle DBC-diagnosen (codes en beschrijvingen) te vinden van de diagnose- indelingen die gebruikt worden in StatLinetabellen m.b.t. Medisch Specialistische Zorg. Downloads Excel Tabel – Indeling van...

persoonlijk-welzijn-vrijwel-gelijk-gebleven

29-3-2021 00:00 © Hollandse Hoogte / Frank de Roo Het persoonlijk welzijn van de Nederlandse bevolking is afgelopen jaar nauwelijks veranderd. In 2020 had 66,2 procent van de volwassenen een hoog persoonlijk welzijn. Dat is iets meer dan een jaar eerder; toen was dat 64,7...

aantal-volwassen-rokers-in-2020-gedaald

11-3-2021 00:00 © Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH In 2020 gaf 20 procent van de volwassenen aan wel eens te roken, in 2019 was dit nog bijna 22 procent. Van de 18-plussers was 7 procent een overmatige drinker, een lichte daling ten opzichte van 2019....

tabel-leefstijl,-2020

11-3-2021 00:00 Cijfers over rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, ondergewicht, gezond gewicht, overgewicht, lichamelijke activiteit, voeding en ongevallen. Gebaseerd op de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2020 van CBS in samenwerking met het Consortium Leefstijlmonitor. Deze cijfers zijn op verzoek van het RIVM uitgedraaid. Het RIVM publiceert deze cijfers...

revisie-gezonde-levensverwachting-naar-onderwijsniveau

5-3-2021 00:00 Het CBS heeft op basis van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, van CBS, RIVM en Trimbos-instituut, voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in de (ervaren) gezondheid, het zorggebruik en de leefstijl van de Nederlandse bevolking. Dit in verband met de mogelijke impact...

ontwikkelingen-in-ervaren-kwaliteit-van-leven-in-verpleeghuizen,-2015-2019

2-3-2021 15:00 Een aantal jaar geleden kwam de verpleeghuiszorg geregeld in het nieuws en maakte men zich zorgen over de kwaliteit van leven in verpleeghuizen, het tekort aan personeel en de wachtlijsten in de ouderenzorg. Ook kwam via de media een aantal schrijnende incidenten naar...

meer-werknemers-in-zorg-en-welzijn-in-derde-kwartaal-2020

22-2-2021 00:00 © Hollandse Hoogte / Joris van Gennip In de sector zorg en welzijn kwamen er in het derde kwartaal van 2020 per saldo ruim 34 duizend werknemers bij ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename was groter dan in het tweede kwartaal,...