First Class Fitness heeft een splinternieuwe gym aan de Schieweg te Delft. Nu ook voor groepslessen. Claim de gratis proefles.

+31 (0)6 45 40 24 70

Schieweg 1A, 2627 AN Delft

VOLG ONS OP INSTAGRAM
Top

CBS

vlees-geen-dagelijkse-kost-voor-8-op-de-10-nederlanders

Vlees geen dagelijkse kost voor 8 op de 10 Nederlanders

9-6-2021 00:00 © Hollandse Hoogte / Michiel Wijnbergh Fotografie In 2020 gaf 45 procent van de 18-plussers aan maximaal vier dagen in de week vlees te eten (ook wel flexitariërs genoemd), 5 procent zei nooit vlees te eten. 30 procent at vijf of zes dagen per week vlees. Ongeveer een derde van de volwassenen is het afgelopen jaar minder vlees gaan eten, een half procent is gestopt met het eten van vlees. Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen 2020 van het CBS.Van februari tot en met juni 2020 zijn ruim 3,6 duizend inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder geïnterviewd voor het...

persoonlijk-welzijn-vrijwel-gelijk-gebleven

Persoonlijk welzijn vrijwel gelijk gebleven

29-3-2021 00:00 © Hollandse Hoogte / Frank de Roo Het persoonlijk welzijn van de Nederlandse bevolking is afgelopen jaar nauwelijks veranderd. In 2020 had 66,2 procent van de volwassenen een hoog persoonlijk welzijn. Dat is iets meer dan een jaar eerder; toen was dat 64,7 procent. De tevredenheid met het sociale leven is wel iets afgenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS van het...

aantal-volwassen-rokers-in-2020-gedaald

Aantal volwassen rokers in 2020 gedaald

11-3-2021 00:00 © Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH In 2020 gaf 20 procent van de volwassenen aan wel eens te roken, in 2019 was dit nog bijna 22 procent. Van de 18-plussers was 7 procent een overmatige drinker, een lichte daling ten opzichte van 2019. Het aandeel zware drinkers bleef gelijk, evenals het aandeel volwassenen met overgewicht en obesitas. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2020 van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.De aandelen rokers, overmatige en zware drinkers, en mensen met overgewicht en obesitas liggen in 2020 nog ver boven de doelen die in het Nationaal Preventieakkoord voor 2040...

tabel-leefstijl,-2020

Tabel Leefstijl, 2020

11-3-2021 00:00 Cijfers over rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, ondergewicht, gezond gewicht, overgewicht, lichamelijke activiteit, voeding en ongevallen. Gebaseerd op de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2020 van CBS in samenwerking met het Consortium Leefstijlmonitor. Deze cijfers zijn op verzoek van het RIVM uitgedraaid. Het RIVM...

revisie-gezonde-levensverwachting-naar-onderwijsniveau

Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl

5-3-2021 00:00 Het CBS heeft op basis van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, van CBS, RIVM en Trimbos-instituut, voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in de (ervaren) gezondheid, het zorggebruik en de leefstijl van de Nederlandse bevolking. Dit in verband met de mogelijke impact van de coronacrisis.Kwartaalcijfers over ervaren gezondheid, psychische gezondheid (12 jaar of ouder), contact met huisarts, contact met specialist, bezoek aan tandarts, dagelijks roken (18 jaar of ouder), overmatig alcoholgebruik (18 jaar of ouder) en overgewicht (18 jaar of ouder).Het onderzoek is bekostigd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Downloads Excel Tabel - Kwartaalcijfers (ervaren) gezondheid, zorggebruik...

ontwikkelingen-in-ervaren-kwaliteit-van-leven-in-verpleeghuizen,-2015-2019

Ontwikkelingen in ervaren kwaliteit van leven in verpleeghuizen, 2015-2019

2-3-2021 15:00 Een aantal jaar geleden kwam de verpleeghuiszorg geregeld in het nieuws en maakte men zich zorgen over de kwaliteit van leven in verpleeghuizen, het tekort aan personeel en de wachtlijsten in de ouderenzorg. Ook kwam via de media een aantal schrijnende incidenten naar buiten. Om de kwaliteit van zorg en leven in het verpleeghuis te verbeteren is sindsdien veel geïnvesteerd. ...

meer-werknemers-in-zorg-en-welzijn-in-derde-kwartaal-2020

Meer werknemers in zorg en welzijn in derde kwartaal 2020

22-2-2021 00:00 © Hollandse Hoogte / Joris van Gennip In de sector zorg en welzijn kwamen er in het derde kwartaal van 2020 per saldo ruim 34 duizend werknemers bij ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename was groter dan in het tweede kwartaal, toen er ruim 28 duizend werknemers bij kwamen. Vooral in de branches kinderopvang en de verpleging, verzorging en thuiszorg nam het...