First Class Fitness heeft een splinternieuwe gym aan de Schieweg te Delft. Nu ook voor groepslessen. Claim de gratis proefles.

+31 (0)6 45 40 24 70

Schieweg 1A, 2627 AN Delft

FOLLOW US ON INSTAGRAM
Top

april 2021

beoordeling-kosteneffectiviteit-van-maatregelen-om-de-uitstoot-van-zzs-naar-lucht-te-beperken

Beoordeling kosteneffectiviteit van maatregelen om de uitstoot van ZZS naar lucht te beperken

Bedrijven in Nederland zijn verplicht de uitstoot van vervuilende stoffen te beperken. Daarom nemen ze maatregelen. Deze maatregelen kosten geld. Voor het beperken van de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSzeer zorgwekkende stoffen) geldt een minimalisatieplicht. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenWInfrastructuur en Waterstaat) heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gevraagd een methode te ontwikkelen waarmee de vergunningverlener kan beoordelen of minimalisatiemaatregelen om de uitstoot van ZZS naar lucht te verlagen kosteneffectief zijn. Deze ‘kosteneffectiviteit’ kan worden gebruikt bij de afweging van maatregelen. ...

contact-met-tandarts,-2020

Contact met tandarts, 2020

24-4-2021 00:00 Cijfers over contact met de tandarts naar leeftijd. Gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2020 van CBS. Deze cijfers zijn op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) uitgedraaid. Deze cijfers zijn aanvullend op de cijfers die CBS...

microplastics-in-verf-kunnen-problemen-geven-in-milieu

Microplastics in verf kunnen problemen geven in milieu

Bedrijven en organisaties in de verfsector weten dat microplastics in verf problemen kunnen geven in het milieu. Deze deeltjes komen in het milieu terecht, waar ze schadelijk kunnen zijn voor dieren en planten. Belanghebbenden uit de verfsector zijn er niet actief mee bezig om de uitstoot te verkleinen, blijkt uit onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarom deed het RIVM een verkenning van mogelijkheden die het gebruik en de uitstoot van microplastics uit verf verkleinen. ...

meer-werknemers-in-zorg-en-welzijn-in-derde-kwartaal-2020

Hernia operatie bij een kwart van de mensen niet zaligmakend

Veel patiënten ervaren na een hernia-operatie nog steeds pijnklachten. Bij een kwart is opnieuw (pijn)behandeling nodig binnen het jaar na de ingreep. Dit blijkt uit onderzoek van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Vektis, het Radboud Universitair Medisch Centrum, de Sint Maartenkliniek en het Amphia Ziekenhuis. Voor het eerst zijn de uitkomsten van hernia operaties in beeld gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd bij 7000 patiënten. Alle partijen die aan het onderzoek hebben meegewerkt vinden het belangrijk dat de kwaliteit van zorg inzichtelijk is voor de patiënt. Alleen op deze manier kan een patiënt een goede keuze maken in de behandeling. De onderzoekers hebben de...

internationale-emissierapportages-openbaar

Internationale Emissierapportages openbaar

Vandaag publiceert het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het National Inventory Report 2021 over de uitstoot van broeikasgassen en het Informative Inventory Report 2021 over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Met deze rapporten voldoet Nederland aan zijn jaarlijkse verplichting met betrekking tot internationale verdragen, waaronder het Klimaatverdrag en de VNVerenigde Naties Conventie voor grensoverschrijdende luchtverontreiniging. Beide rapporten beschrijven de emissies van 1990 tot en met 2019. ...

Zelfdodingen, 2020*

21-4-2021 00:00 Deze tabellen zijn gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek. Dit is een registratie op wettelijke basis van doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland. Voor iedere overledene wordt een doodsoorzaakverklaring (B-verklaring) ingevuld door een arts. Deze doodsoorzaakverklaring wordt of in een gesloten...