First Class Fitness heeft een splinternieuwe gym aan de Schieweg te Delft. Nu ook voor groepslessen. Claim de gratis proefles.

+31 (0)6 45 40 24 70

Schieweg 1A, 2627 AN Delft

VOLG ONS OP INSTAGRAM
Top
meer-werknemers-in-zorg-en-welzijn-in-derde-kwartaal-2020

22-2-2021 00:00 © Hollandse Hoogte / Joris van Gennip In de sector zorg en welzijn kwamen er in het derde kwartaal van 2020 per saldo ruim 34 duizend werknemers bij ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename was groter dan in het tweede kwartaal,...

kwartaalcijfers-sociale-samenhang-en-welzijn

9-2-2021 00:00 Het CBS heeft op basis van de enquête Sociale Samenhang en Welzijn voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in een aantal aspecten van de sociale samenhang en het welzijn van de Nederlandse bevolking. Dit in verband met de mogelijke...

meeste-geadopteerde-volwassenen-hadden-een-goede-jeugd

8-2-2021 09:00 © Hollandse Hoogte / Sabine Joosten Het merendeel van de volwassenen die uit het buitenland zijn geadopteerd geeft aan dat zij een gelukkige jeugd hebben gehad en een hechte band met hun adoptieouders hebben. Niet-geadopteerden zijn gemiddeld nog iets positiever over hun jeugd...

aantal-volwassen-rokers-in-2020-gedaald

1-2-2021 13:45 Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een statistische modelleringsmethode voor het schatten van verschillende ziekteverzuimindicatoren naar regio en naar branche binnen de Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een jaarlijkse enquête waarin onder andere naar het ziekteverzuim van werknemers...

15-1-2021 16:00 Deze tabel beschrijft de woonsituatie van personen van 75 jaar en ouder op 1 januari 2020. De tabel toont per gemeente het aantal personen van 17 jaar en ouder dat zelfstandig woont en het aantal dat in een instelling verblijft. In het kader...

monitor-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-2020

21-12-2020 15:00 De impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling laat op structurele basis zien hoe het er in Nederland voor staat met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en wat de impact is van deze aanpak op de levens van de betreffende mensen. De monitoring...

18-12-2020 00:00 De gegevens over rookstatus zijn onderverdeeld naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en onderwijsniveau. De rookstatus van een volwassene kan zijn: roker, ex-roker of nooit-roker. Deze tabel is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2019.  Downloads Excel Tabel – Rookstatus volwassenen, naar achtergrondkenmerken

eenzaamheid

18-12-2020 00:00 Percentage van Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder dat zich in 2019 enigszins of sterk eenzaam voelde. In de enquête Sociale samenhang en Welzijn zijn vragen over eenzaamheid gesteld. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de verkorte versie van de Eenzaamheidsschaal...

26-11-2020 10:00 Het CBS heeft op basis van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, van CBS, RIVM en Trimbos-instituut, voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in de (ervaren) gezondheid, het zorggebruik en de leefstijl van de Nederlandse bevolking. Dit in verband met de mogelijke impact...

nederlandse-gezondheidsuitgaven-op-tiende-plaats-in-europa

19-11-2020 00:00 © Hollandse Hoogte / Flip Franssen Nederland gaf in 2018 en 2019 10 procent van het bruto binnenlands product uit aan gezondheidszorg. Binnen Europa geven 9 landen meer en 21 landen minder uit. In Nederland wordt relatief veel geld besteed aan (langdurige) zorg...